คณะแพทย์

Bioscor International - APEX

คณะแพทย์

นพ. ถนอมกิต เพราะสุนทร

  • วันอังคาร
  • 13:00-17:00
  • วันพุธ
  • 13:00-17:00
  • วันศุกร์
  • 15:00-17:00
  • วันอาทิตย์
  • 10:00-14:00